Telekomunikacije

Projektovanje telekomunikacione mreže| PBX i VOIP centrale | Aparati

Projektujemo i izvodimo telekomunikacionu poslovnu mrežu.

Tu Vam možemo pomoći.

Imate potrebu da povežete Vaše osoblje u kancelarijama internim telefonskim linijama? 

Potrebna Vam je telefonska centrala PBX ili VOIP koja će vam olakšati internu komunikaciju za bolju organizovanost.

Panasonic PBX centrale i sitemi

Predstavljaju stare najkvalitetnije interne komunikacione sisteme koji su integrisani u kompanije i javna preduzeća za internu telefonsku komunikaciju. Pouzdanost i dugotrajnost ovi sistemi su potvrdili njihovu primenljivost i danas pa tako, eto nudimo Vam ove sireme koji mogu da ostavre do 24 interne telefonske linije. Neponovljivi kvalitet sistema  sigorno će još dugo postojati na tržištu i toplo vam preporučujemo za kapacitet minimalno 8 do maksimalno 24 kancelarije.

Projektujemo, instaliramo i pružamo podršku za:

  • Telekomunikacione PBX centrala i aparati
  • Telekomunikacione VOIP siteme i aparate

Voip sistemi

Današnje dinamično poslovno okruženje zahteva pametnije rešenje za komunikaciju za različite vrste poslova. Fleksibilna upotreba uređaja i 24-časovna povezanost je potrebna za mobilnu radnu snagu kako bi bili povezani sa kancelarijom dok rade od kuće, između sastanaka ili dok su u pokretu. Povećanje konkurencije, fleksibilna radna mesta i vremenski rokovi dovode do potreba za korišćenjem zajedničkih komunikacionih rešenja za unutrašnju i mobilnu radnu snagu. Sa saradnjom i mobilnošću kao ključnim aspektima poslovne komunikacije pojam “objedinjene komunikacije” je evoluirao.

Telekomunikaciona rešenja

Univerzalni komunikacioni sistemi su rešenje koje objedinjuje saradnju, komunikaciju, razmenu poruka i mobilnost kako bi se povećala poslovna produktivnost korisnika. IP mrežni telefoni sa svojim jedinstvenim interfejsom i ugrađenim funkcijama kao što su video poziv, integracija sa e-mailom, BLF funkcijskih tastera i slično, VoIP sistemi omogućuju organizaciji da lakše i brže vrši komunikaciju sa zaposlenima. Dizajnirani su tako da prevaziđu geografske, komunikacione i korisničke barijere pomoću jedinstvenih platformi.

Hibridna komunikacija kombinuje IP i analognu tehnologiju za optimalno korišćenje IP infrastrukture pružajući brzinu i fleksibilnost malim i velikim organizacijama. Sastoji se od naprednih telefonskih funkcija koje osiguravaju uštedu troškova, investicionu optimizaciju i povećanu produktivnost osoblja.

Obratite se za ponudu
Izuzetno sam zadovoljan elokventnošći i odgovornošću u planiranju i realizaciji energetske i telekomunikacione mreže u mojoj instituciji Osnovna Škola Vuk Karadžić u Sočanici koju ste realizovali. Profesionalno, efektno pedantno ... Sve pohvale za vas, svaka čast !

Dragan Radovanović

Direktor, OS Vuk Karadzic

Projektovanje, izvodjenje i testiranje energetske i telekomunikacione mreže OS Vuk Karadžić Sočanica

Radio-repetitorski komunikacioni sistem elektrodistribucije Elektrokosmet