Instalacija kompleta alarmne centralesa svim opcijama:

  • Detekcija provale
  • Požara
  • Kompleti senzora
  • Bežični unutrašnji senzor pokreta,
  • Spoljna žičana sirena,
  • Autonomija napajanja.