Projektovali smo i izveli prema projektu energetsku i telekomunikacionu mrežu za potrebe škole

Projektovali smo energetsku i telekomunikcionu mrežu za potrebe škole

Za potrebe osnovne škole Vuk Karadžić iz Sočanice uradili smo projekat za rekonstrukciju energetske i telekomunikacione mreže. Osmišljen je projekat da odgovori svim zahtevnima školske institucije tako da se odgovorilo 100% na sve zahteve koji su postojali od strane uprave.

Odabrali smo i tehnički realizovali projekat

Na osnovu prvobitnog projekta i dodatnih zahteva uprave realizovani su zahtevi i predložena najbolja rešenja kojim se garantuje budući kvalitetan i konforan rad u savremenom okruženju.

Testirali smo izvedena rešenja

Prema tehničkom projektu izveli smo sve postavljene zadatke tehnički zajedno testirali energetsku i telekomunikacionu mrežu, proverili ispunjenost zahteva i sve je prihvaćeno. Na kraju dali garanciju na izvedena rešenja.

Opremljeni smo za izvodjenje energetskih i telekomunikacionih radova

Trudimo se da pratimo savremene energetske i telekomunikacione trendove i prema tome uskladjujemo svoju opremljenost i tehničku pismenost za kompleksne probleme.

Osnovana škola Vuk Karadžić Sočanica sa svojim direktorom Draganom Radovanovićem 2020 rekonstruisana je i spolja i unutra a mi kao saradnici radili smo na projektovanju, rekonstrukciji i izvodjenju nove energetske i telekomunikacione mreže.

Uradili smo:

 1. Potpuno novu energetsku mrežu a delove stare ispravne mreže uveli u novu potpuno ispravnu mrežu i objedinjeno je testirali. Uradjen je predlog projekta, nadzor pri izvodjenju i projekat izvedenog stanja
 2. Projetovali i izveli potpuno novu LAN telekomunikacionu mrežu gde smo obezbedili potpuno pokrivanje škole Internetom
 3. Projektovali smo i izveli novi sitem videonadzora za školske potrebe gde je predvidjeno 17 savremenih kamera za spoljašnji i unitrašnji nadzor
 4. Projektovali smo i izveli novi razglasni sitem za potrebe škole prema potrebama obrazovne institucije
 5. Projektovali smo i izveli premeštanje stre telekomunikacione PBX centrale i uradili potpuno nove linkove za komuniciranje
 6. Predvideli centralno upravljanje sistemom uz adekvatnu energetsku zaštitu u vanrednim okolnostima nestanka električne energije.
 • Mi VamaIdeje dovodimo u stvarnost !
 • Mi smo:Fuzija za savremeno doba !
 • Adresa:D. Obradovića 1/7, 38218
 • LokacijaLeposavić
 • Tel: 0658623161 E-mail: [email protected]

Radimo na razvoju sličnih novih projekata

Ovo iskustvo daje nam predispozicije i referencu za razvoj novih i sličnih projekata za ostale službe i institucije i firme kojima bi ovakvi sistemi bili od koristi.