Telekomunikacije

Projektovanje telekomunikacione mreže| PBX i VOIP centrale | Aparati

Projektujemo i izvodimo telekomunikacionu poslovnu mrežu.

Tu Vam možemo pomoći.

Obratite se za ponudu
  • Prodajemo telekomunikacionih PBX centrala i aparata
  • Prodajemo telekomunikacionih VOIP centrala i aparata
  • Projektovanje instalacija i podrška
Zadovoljan sam kvalitetom potrošnog materijala za štampu koji mi isporučujete. Veoma mi je bitan kvalitet štampe za poslovnu upotrebu.

Bojan Maksimović

Direktor , Lola FOT Fabrika