Kad menjate ili sklapane novu konfiguraciju jedan od početnih poslova je povezivanje matične ploče i procesora.

Osnovno je pravilo da novo kupljena matična ploča stiže u odgovarajućoj antistatik foliji koja joj obezbežuje zaštitu od statičkog naelektrisanja koje može biti ubitačno da je uništi. Ta folija je odlična početna podloga kada je izvadite da ploču oslonite preko nje ne ubacujući je još u kućište vašeg računara. Dakle, na matičnoj ploči montira se procesor dok se ne ubace u kućište !!! To je dobro pravilo jer ukoliko procesor ima metalni navlačeći mehanizam koji se kači za soket gde se postavlja procesor, najbolje će te ih montirati van kućišta. Ukoliko imate potrebu za pomoćnim alatima za navlačenje kulera preko procesora onda sigurno ćete to lakše uraditi dok su i ploča i procesor van kućišta. Ukoliko Vam se desi da sklizne alat (šrafciger) i udari o niti (magistrale) matične ploče može doći do njihovog oštećenja što podrazumeva nepotrebne troškove .

Naša iskustva su upravo ta da smo došli do praktičnih saznanja i uz dugoročno poštovanje ovog pravila nismo imali nepredvidivih troškova ovakve vrste.