Svaka nova punjiva baterija ima u sebi određeni kapacitet i napon koji je neophodan za propisan transport i skladištenje. Odmah po kupovini svaku punjivu bateriju prvo napunite pa onda formirate!

Formiranje Baterije za laptop

Kad ste stavili novu bateriju u laptop morate izvršiti kalibraciju baterije (formiranje baterije). Kalibracija baterije (formiranje baterije za laptop) se vrši tako što sledite sledeće korake:

 • Stavite bateriju u laptop, priključite punjač i sačekate da se baterija napuni do 100%.
 • U opciji Power options podesite status: Battery/Critical battery action/On battery “Shut down (zavisi od operativnog sistema)
 • Izvadite punjač iz laptopa i pustite da se baterija potpuno isprazni, a da se laptop sam ugasi
 • Uključite punjač u laptop i sačekajte da se baterija napuni do 100%
 • Gore navedeno predstavlja jedan ciklus kalibracije čime se uspostavlja pravo iščitavanje statusa baterije od strane elektronike.
 • Formiranje Baterije za laptop je gotovo, a Vaša baterija spremna za korišćenje; nakon ovog procesa vratite podešavanja u opciji Power options na željena kako Vam se laptop ne bi gasio svaki put kada istrošite bateriju.

Ukoliko ne vršite kalibraciju (formiranje baterije), baterija će pokazivati netačnu informaciju o statusu, imaćete problem sa baterijom i njenim funkcionisanjem, a može se desiti i da laptop prekine punjenje na nekom procentu koji smatra maksimalnim ili da se laptop jednostavno ugasi, a na indikatoru pokazuje da ima npr. 30% kapaciteta.
Kalibraciju treba vršiti svakih 30-40 ciklusa punjenja i pražnjenja, s tim u vezi možete instalirati neki od software-a za optimizaciju rada koji će Vas opominjati kad god je vreme za ciklus kalibracije. Ukoliko ne vršite kalibraciju možete trajno oštetiti bateriju.

Formiranje Baterije za mobilni

Baterije za mobilni novije generacije su rađene na Li-Ion tehnologiji. Da biste izvršili pravilno formiranje baterije neophodno je da uradite sledeće korake:

 • Baterija se stavi u mobilni i priključi se punjač.
 • Vodite računa da su i punjač i baterija odgovarajući za taj model telefona. Proverite uputstvo proizvođača (Nokia, Samsung, HTC …)
 • Sačekajte da se baterija napuni do 100%.
 • U tom slučaju se baterija uskladi sa stanjem elektronike
 • Na ovaj način ste izvršili formiranje baterije za mobilni

Formiranje AKU Baterije

Ni-Cd i Ni-MH Baterije obavezno se moraju formirati  i to ne 3 x 12 sati, vec tri puta onoliko koliko je potrebno da ih punjač napuni. Znaci prva tri-četiri puta je obavezno bateriju isprazniti do kraja, do zadnjeg delića energije.Tek je onda stavite na punjenje (dok punjač ne prijavi da su pune).
Ukoliko za punjenje baterija koristite punjač koji nema indikaciju o napunjenosti baterija, možete koristite sledeću formulu za izračunavanje: Vreme punjenja = 1.4 (faktor punjenja) x kapacitet baterije (mAh) / struja punjenja (mA).

Zbog memorijskog efekta Ni-Cd i Ni-MH baterije je potrebno u potpunosti isprazniti pre ponovnog punjenja, jer u suprotnom kapacitet baterija se trajno smanji. Memoriski efekat znači da baterije imaju “sposobnost pamćenja” korištenog kapaciteta, tako da, ako neku bateriju više puta za redom iskoristite samo do pola kapaciteta i stavite je na punjenje, ona će nakon par ciklusa imati manji kapacitet.