Pružamo mogućnosti edukacije zainteresovanim kandidatima po EDCL standardu.

Poslodavci, individualci ili škole mogu obezbediti ECDL sertifikate kako potvdu za Evropski priznate IKT kompetencije znanja i veštinaza rad  širom Evrope.

Svi koji žele da savladaju po modulima odgovarajuće oblasti nudimo sve nivoe edukacije od najnižeg do najvišeg nivoa ECDL moduli koji se nude su:

  1. Word
  2. Exel
  3. Interent
  4. Power Point
  5. Baze podataka

Osnovni nivo

Osnovni moduli predstavljaju skup primarnih znanja i veština koje su od ključnog značaja za svakog pojedinca. Polaganjem sva četri osnovna modula stičete sertifikat ECDL Start.

U ovaj nivo spadaju moduli:

osnove korišćenja računara Osnove korišćenja računara – obuhvata znanja i veštine koje se odnose na korišćenje uređaja, kreiranje i upravljanje fajlovima, mreže i sigurnosne apsekte. Ovaj modul je kombinacija modula Osnove IKT i Korišćenje računara i upravljanje fajlovima koji su postojali u predhodnom periodu.
internet_osnove Osnove korišćenja interneta – obuhvata znanja i veštine koji se odnose na veb pretraživanje, efikasno pronalaženje informacije, onlajn komunikaciju i e-mail poruke. Ovaj modul je kompatibilan sa modulom Informacije i komunikacije koji je postojao u predhodnom periodu.
obrada teksta Obrada teksta – znanja i veštine potrebne za efikasno korišćenje aplikacija za kreiranje, formatiranje i završnu obradu tekstualnih fajlova.
tabelarne kalkulacije Tabelarne kalkulacije – znanja i veštine za efikasno korišćenje apliakcija za kreiranje, formatiranje, izmene i korišćenje radnih listova, standardnih formula , funkcija i kreiranje grafikona.

Srednji nivo

Srednji nivo predstavlja skup praktičnih znanja i veština u svakoj od obuhvaćenih oblasti, a koje kandidati biraju u skladu za svojim potrebama na poslu ili svakodnevnom životu.

Postoji 9 standardanih modula a njihovom kombinacijom sa osnovnim modulima možete steći ECDL Core ili ECDL Profile sertifikat:

prezentacija Prezentacije – Pravljenje profesionalne standardne prezentacije. Obavljanje poslova kao što su kreiranje, formatiranje izmena i priprema prezentacija koristeći različite podstavke slajdova za prikaz i distribuciju.
baze podataka Korišćenje baze podataka – Efikasno korišćenje desktop baze podataka. Razumevanje glavnog koncepta baze podataka i pokazivanje sposobnosti za upotrebu i korišćenje aplikacije baze podataka: kreiranjem i modifikovanjem tabela, upita, formi i izveštaja i pripremanje istih za distribuciju. Učiti kako povezati tabele i kako da preuzmu i manipulišu informacijama iz baze podataka korišćenjem upita i alata za sortiranje.
IT bezbednost IT sigurnost – Naučiti kako da vaši i podaci organizacije ostanu bezbedni, kako biti bezbedano koristiti onlajn servise, uključujući i bezbedno korišćenje društvenih mreža.
onlajn online kolaboracija Onlajn kolaboracija – Razvijanje koncepta i veština koje se odnose na podešavanje i korišćenje onlajn kolaborativnih alata, kalendara, društvenih medija, veb sastanaka, mobilne tehnologije i računarstvo u oblaku (cloud computinga).
obrada slike Obrada slika – Sticanje veština i poznavanje rada u različitim programima za obradu slika.
web uredjivanje Obrada internet stranica – Razumevanje osnovnih koncepta za obradu internet stranica i izdavaštvo, dizajn, kreiranje, postavljanje i održavanje statičke veb stranice.
planiranje projekta Projektno planiranje – Korišćenje softvera za upravljanje projektima. Kandidat će biti u stanju da pripremi projektni plan, prati projekte, organizuje vreme, troškove i zadatke.
2D CAD 2D Computer Aided Design – Sticanje veština za kreiranje i modifikaciju objekata ili elementa u dvo-dimenzionalnom dizajnu. Naučite kako da menjete svojstva (properties) objekta, pripremate za štampu ili plotovanje.
2D CAD Korišćenje zdravstvenog informaciong sistema – Namenjen korisnicima podataka o pacijentima, kao što su doktori, medicinske sestre i timu.

Napredni nivo

Napredni moduli omogućavaju da postanete “moćan korisnik” i u poptunosti koristite 4 najzastupljenije aplikacije. ECDL napredni nivoi su:

obrada teksta napredni nivo word Napredna obrada teksta – Upotrebite napredne funkcije aplikacije za obradu teksta i poboljšajte vaš rad, postanite produktivniji i uštedite na vremenu. Idealan za svako radno mesto.
tabelarne kalkulacije napredni nivo excel Napredne tabelarne kalkulacije – Dovedite vaše veštine na ekspertni nivo. Iskoristite potencijal aplikacije za tabelarne kalkulacije za stvaranje boljeg menadžmenta kvaliteta. Odličan izbor za svako radno mesto koje zahteva napredne kalkulacije.
baze podataka napredni nivo access Napredne baze podataka – Upotrebite napredne alate dostupne u aplikacijama za baze podataka u cilju boljeg upravljanja, organizovanja i izveštaja strukturnih informacija: neprocenjive veštine za svako radno mesto.
prezentacije napredni nivo presentation Napredne prezentacije – Neophodan alat za svakoga ko želi da kreira efektne, upečatljive prezentacije koristeći napredne funkcije programa za prezentaciju.