Podrazumevano održavanje računara u hardverskom smislu smatra se redovno podmazivanje i čišćenje komponeti od statičke prašine koja se uvlači strujanjem vazduha koje ventilatori uduvavaju kroz hardver. To je jedno osnovno održavanje računarskog hardvera za početne preduslove kvalitetnog rada. Svaka komponeta koja se pregreva ne radi kako treba. Računaru trebaju optimalni temperaturni uslovi za kvalitetan rad. Mora se voditi o poziciji odakle se uvlači vazduh za hladjenje. Redovnim održavanjem radne prostorije od kućne prašine, obezbedićete dovoljno čist vazduh za vašu mašinu koja neće akumulirati prašinu na propelerima ventilatora.

Podrazumevano održavanje računara u softverskom smislu podrazumeva redovno oslobadjanje memorije od privremenih fajlova koji se akumuliraju na lokacijama TEMP i %TEMP%. Procedura čišćenja podrazumeva pozivanje RUN aplikacije i kucanjem u komandnoj liniji:

  1. temp  ili
  2. %temp%

čime se automatski pristupa lokacijama iz kojih treba obrisati sve što stoji u njima. To je najčešće mesto gde se prvo uskladište virusi koje ste pokupili kroz neki rad, ali i privremeno automatski snimljene  fajlove . Time se značajno oslobadja memorije i sistem rasterećuje.

Još jedan sistemsi način ubrazanja računara je i pozivanje disk cleanup u liniji za pretraživanje programa ili u accessoris->system tools čekiranjem i brisanjem svih memorisanih logova i fajlova dodatno se ubrzava sitem.

Redovnim održavanjima pratite rad vaše radne računarske mašine. Time izbegavate da vam pregore komponente ili uspori operativni sitem . Što bi rekli higijena je pola zdravlja.