Obezbedjujemo telekomunikacionu opremu

za radio amaterske potrebe i profesionalne službe.

 • Programiranje i instalacija uredjaja i repetitora
 • Izbor i instalacija antenskih sistema.

Kenwood, Icom, Motorola, Yaesu, Diamon!

--> :-o --> :-I --> :-)

BEŽIČNI INTERNET KOD NAS MOŽETE OBEZBEDITI

ZA 60E GODIŠNJE PRETPLATE

Podešavanje prijema i slanja E-mail poruka za mail.mts.rs = open.telekom.rs

Podešavanje odlazne pošte na mail klijentima za korisnike Telekom Srbije

Telekom Srbija je u cilju zaštite korisnika, smanjenja obima primljenih i poslatih neželjenih (spam) elektronskih poruka, od 5. marta 2014. godine blokirala standardni port 25 za odlaznu poštu.
S tim u vezi, korisnici interneta Telekom Srbije biće u nemogućnosti da šalju poštu putem standardnog porta 25.

Zvanično saopštenje Telekoma povodom ovoga postavljeno je na sledeći link:
http://open.telekom.rs/home/News.aspx?temp=5&cid=56500

Ono što je potrebno je da promenite broj porta u klijentskom programu za elektronsku poštu (Microsoft Outlook, Mozilla Thunderbird i sl.) sa 25 na port 587. 

U nastavku su primeri procedure za promenu broja porta za neke od najčešćih e-mail klijenata:

Microsoft Outlook Express:

 1. Otvoriti Microsoft Outlook Express
 2. Kliknuti na Tools > Accounts
 3. Kliknuti na Mail tab da bi se otvorila lista korisnikovih  e-mail naloga
 4. Dvoklik na nalog čiji port treba da se izmeni
 5. Kliknuti na Advanced tab
 6. Promeniti vrednost parametra "Outgoing mail (SMTP)" sa 25 na 587
 7. Kliknuti na OK pa na Close
 8. Ukoliko nema nekih drugih problema trebalo bi da je izmena uspešno obavljena i da se mogu slati poruke

Mozilla Thunderbird:

 1. Otvoriti Mozilla Thunderbird
 2. Kliknuti na Tools > Account Settings
 3. Na spisku sa leve strane izabrati "Outgoing Server (SMTP)" (na dnu spiska)
 4. Izabrati nalog koji treba da se izmeni iz spiska sa desne strane i kliknuti na Edit
 5. Promeniti vrednost parametra Port sa 25 na 587
 6. Kliknuti OK, a zatim još jednom OK
 7. Ukoliko nema nekih drugih problema trebalo bi da je izmena uspešno obavljena i da se mogu slati poruke

Microsoft Outlook 2003:

 1. Otvoriti Microsoft Outlook  i izabrati ToolsE-mail Accounts
 2. U "E-mail Accounts wizard" prozoru izabrati "View or change existing e-mail accounts" i zatim kliknuti Next
 3. Kliknuti na Mail tab i izabrati nalog koji treba da se izmeni
 4. Kliknuti na "More Settings"
 5. Kliknuti na Advanced tab
 6. Promeniti vrednost parametra "Outgoing server (SMTP)" sa 25 na 587
 7. Kliknuti OK, zatim Next, i na kraju Finish
 8. Ukoliko nema nekih drugih problema trebalo bi da je izmena uspešno obavljena i da se mogu slati poruke

Microsoft Outlook 2007:

 1. Otvoriti Microsoft Outlook  i izabrati ToolsAccounts Settings
 2. U "E-mail Accounts settings" prozoru izabrati e-mail nalog za koji treba da se izmeni broj porta.
 3. Kliknuti na ikonu "Change..." (iznad spiska naloga)
 4. Kliknuti na "More Settings"
 5. Kliknuti na Advanced tab
 6. Izmeniti vrednost "Outgoing server (SMTP)" sa 25 na 587
 7. Kliknuti OK, zatim Next, i na kraju Finish
 8. Ukoliko nema nekih drugih problema trebalo bi da je izmena uspešno obavljena i da se mogu slati poruke

Microsoft Outlook 2010:

 1. Otvoriti Microsoft Outlook  i izabrati FileInfoAccounts Settings
 2. U "Accounts settings" prozoru izabrati e-mail nalog za koji treba da se izmeni broj porta.
 3. Kliknuti na ikonu "Change..." (iznad spiska naloga)
 4. U "Change Accounts" prozoru kliknuti na "More Settings" (pri dnu sa desne strane)
 5. U "Internet E-mail Settings" prozoru kliknuti na Advanced tab
 6. Izmeniti vrednost "Outgoing server (SMTP)" sa 25 na 587
 7. Kliknuti OK, zatim Next, i na kraju Finish
 8. Ukoliko nema nekih drugih problema trebalo bi da je izmena uspešno obavljena i da se mogu slati poruke
 

Kontakt

IT Fuzija Leposavić

IKT company

Radno vreme
Ponedeljak-Petak od 09-19h
Subota - Nedelja od 09-17h

Elektronska pošta: [email protected]
Faks: 02884661
Broj mobilnog telefona: 0658623161
http://www.fuzija.co.rs
Informacije: Pib - 102729321
Matični broj - 55104611
Šifra delatnosti - 72600

 • Srbija (Kosovo i Metohija )
 • 38218 Leposavić
 • Dositeja Obradovića yu 1/7