Ne brinite od danas sve je pod našim videonadzorom bezbednost je naša briga....

Video nadzor koji smo mi postavili pruža vam sigurnost u svakom trenutku na svakom mestu.

--> :-o --> :-I --> :-)

BEŽIČNI INTERNET KOD NAS MOŽETE OBEZBEDITI

ZA 60E GODIŠNJE PRETPLATE

Osnovni tipovi optičkih kablova

Optički kablovi

.

Tehnologija povezivanja optičkim kablovima predstavlja trenutno najsavremeniji način povezivanja na Internet i omogućava korišćenje najnaprednijih servisa koji su danas dostupni.

Prednosti

.

Manje dimenzije u odnosu na bakarne kablove, mogućnost velike količine podataka, neosetljivost na električne smetnje – samo su neke od prednosti Interneta koji se distribuira optičkim kablovima.

Tipovi optičkih kablova

.

Osnovna razlika između tipova, pre svega, ogleda se u maksimalnoj daljini prenosa svetlosnog signala bez pojačivača.

 

.

Osnovni tipovi optičkih kablova

Postoji nekoliko tipova optičkih kablova: singlmodni, multimodni i indeksirani.

Osnovna razlika između ovih tipova pre svega se ogleda u maksimalnoj daljini prenosa svetlosnog signala bez pojačivača.

Multimodni se koriste za kraće distance (do 500m), dok se singlmodni koriste za povezivanje većih udaljenosti.

 

 

 

Prednosti optičkih kablova

Osnovna funkcija ovih medijuma je omogućavanje izuzetno brzog prenosa podataka između geografski udaljenih lokacija.

Današnji Internet bio bi praktično nezamisliv bez upotrebe ove tehnologije.

Zahvaljujući činjenici da su kontinenti povezani optičkim vlaknima moguće je pristupiti sadržajima s drugog kraja planete za svega nekoliko milisekundi.

Prednosti optičkih kablova su:

  • njihove daleko manje dimenzije u odnosu na bakarne kablove,
  • mogućnost prenosa velike količine informacija,
  • malo slabljenje signala što dozvoljava domete i do 200 km bez pojačanja signala,
  • manja težina po dužnom metru,
  • lakše polaganje kako u zemlju, tako pod vodu, na stubove ili dalekovode,
  • sve niža cena,
  • neosetljivost na električne smetnje, vodu, niske i visoke temperature.

Optički kablovi

Tehnologija povezivanja optičkim kablovima predstavlja trenutno najsavremeniji način povezivanja na Internet i omogućava korišćenje najnaprednijih servisa koji su danas dostupni.

Cena uvođenja zavisi isključivo od ukupne dužine polaganja kabla od našeg najbližeg čvorišta do Vaše firme, a u zavisnosti od veličine troškova moguće ih je podeliti u dve ili više mesečnih rata.

Mesečni troškovi zavise od paketa usluga koje klijent koristi, a s ovom tehnologijom dostupni su isključivo visokoprofesionalni paketi s garantovanim brzinama protoka podataka i s dostupnošću usluge.

Svojim korisnicima usluga Fiber Optike uz ugovor treba da dobijete poseban SLA sertifikat, kojim se precizno definiše nivo kvaliteta usluga.

 

 

Kontakt

IT Fuzija Leposavić

IKT company

Radno vreme
Ponedeljak-Petak od 09-19h
Subota - Nedelja od 09-17h

Elektronska pošta: [email protected]
Faks: 02884661
Broj mobilnog telefona: 0658623161
http://www.fuzija.co.rs
Informacije: Pib - 102729321
Matični broj - 55104611
Šifra delatnosti - 72600

  • Srbija (Kosovo i Metohija )
  • 38218 Leposavić
  • Dositeja Obradovića yu 1/7